24 d’octubre 2017

PROJECTE DE MOBILITAT NÚM: 2017-1-ES01-KA102-036324 

Aquest curs escolar comença un nou projecte de mobilitat amb una duració de 24 mesos.
Aquest projecte estarà vigent durant els cursos 2017-18 i 2018-19.
Aquí podeu consultar en què consisteix aquest projecte.